دانلود (پاورپوینت سيستم بسته بندي سه تايي (بسته بندي نمونه هاي عفوني))


دانلود (پاورپوینت سيستم بسته بندي سه تايي (بسته بندي نمونه هاي عفوني))

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
عنوان محصول دانلودی:پاورپوینت سيستم بسته بندي سه تايي (بسته بندي نمونه هاي عفوني)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پاورپوینت سيستم بسته بندي سه تايي (بسته بندي نمونه هاي عفوني))) را در ادامه مطلب ببینید
انواع ظروف مورد نياز جهت بسته بندي مواد عفوني A و B و نيز چگونگي ساخت اين ظـــــروف تحت دستورالعمل و الزامــــات ساخت(Packing Instruction) P620 ونيز P650 مي باشدكه مبحث مفصلي بوده ودر دستورالعملIATA درج گرديده است. نمونه راداخل ظرف درپيچ دارکه


ادامه مطلبhttp://modirpack.ir/full/article9480.html